Laddning av El-bilar i Samfällighetens garage

Innan en medlem överväger att skaffa en elbil är det viktigt att medlemmen kontaktar styrelsen för att rådgöra om laddning överhuvudtaget är möjlig i samfällighetens garage.

Elinstallationerna i garagen inte är dimensionerade för laddning av elbilar. Någon enstaka elbil kan fungera, men redan vid två kan det vara för många.

Elinstallationerna i samfällighetens kallgarage är enligt anläggningsbeslutet avsedda för motorvärmare och anläggningsbeslutet anger även att elkostnaden för detta skall delas lika. Avsteg från likadelningsregeln har införts för laddning av elbil, eftersom detta är ett avsteg från vad samfällighetens elinstallationer i kallgaragen är avsedda för.

Om det rör sig om tjänste- eller förmånsbil kan det krävas att laddmöjlighet tillhandahålls av arbetsgivaren eftersom samfälligheten inte kan garantera att laddmöjlighet går att åstadkomma i samfällighetens garage.