Gatuombud

Varje "stig", "väg" eller "sträck" har av stämman utsedda gatuombud. Gatuombud är man under 1 år och tanken är att uppdraget skall alter­nera mellan alla fastighetsägare.

Gatuombudens uppgifter
 

Gemensamma ytor och städ- fixardagar

Respektive ”gata” ansvarar för skötsel av gemensamma områden, t ex områden runt garagen och parkeringsplatserna. Att vara gatuombud innebär att samordna olika aktiviteter såsom skötsel av gemensamma grönytor och gemensam vegetation genom att minst en gång per år organisera en städdag.

Information till de boende

I uppdraget ingår även att vara styrelsen behjälplig med t ex att distribuera information till och från fastighetsägarna. Det kan t ex vara vid underhållsåtgärder som bara berör någon eller några radhuslängor eller garage.

Sopskåp

För de gator som har gemensamma sopskåp för sophanteringen, åligger det gatuombudet att se till att sopskåpet med omgivning hålls fräscht och vid behov vintertid ombesörja organisering av snöröjning framför sopskåpet. Gatuombudet har även ansvar för en trekantsnyckel och därigenom ansvar för att skåpet städas invändigt om det skulle behövas.

 

Gatuombud 2018/2019

Kronstigen:                          Varenius                               Kronstigen 12

Barkstigen:                          Asplund                                Barkstigen 12

Stamstigen:                         Haak/Stigsson                      Stamstigen 12

Stubbstigen:                        Patriksson                            Stubbstigen 12

Bokstigen:                           Koskela                                Bokstigen 14

Grankottevägen nedre:       Christner                              Grankottevägen 15

Kv Grankotten:                    Jägre                                   Grankottevägen 41

Kv Tallkotten:                      Hampus                               Grankottevägen 22

Fågelsträcket, SV:              Lindahl                                 Fågelsträcket 16

Fågelsträcket, NV:              Björkefall                              Fågelsträcket 23

Fågelsträcket, NO:              Dietmann                             Fågelsträcket 69                              

 

Skötsel av gemensamhetsytor