Välkommen till Rudboda Västra Samfällighetsförening

 

 

Västra Rudboda Samfällighet är ett radhusområde
beläget i Rudboda på norra Lidingö, cirka 5 minuters
bilresa från Stockholm. Området ligger naturskönt på
båda sidor om Norra Kungsvägen med närhet till
naturen på Elfvikslandet och båthamnen vid Bosön.

Radhusområdet uppfördes i flera etapper på 1960-talet
och består av totalt 137 fastigheter. Inom samfälligheten
finns tennisbana, lekområden samt parkanläggningar. 

Läs mer om vår förening här.

 

 

 

 

  

 

 

Senaste nytt


2019-04-16

Valberedningens förslag till årsstämman

Valberedningens förslag till årstämman finns nu under Arkiv. För direktlänk klicka här.

 

2019-03-28

Föreningsstämma 2019-04-24

Årets föreningsstämma hålls onsdag den 24/4 kl 19.00 i Rudboda Skola. Kallelse har skickats med post till samtliga fastighetsägare. Handlingar inför stämman återfinns under fliken Arkiv/Stämmohandlingar 2019. För direktlänk klicka här.

 

2019-02-11

Ändrade debiteringsregler värme

Styrelsen har beslutat att från och med 2019 införa modifierade regler för debitering av värmekostnaderna. Förändring sker för att Samfällighetens debiteringsmodell bättre skall återspegla den debiteringsmodell som används av fjärrvärmeleverantören Stockholm Exergi. Förändringen innebär att flödeskostnaderna blir något lägre och energikostnaderna något högre. Dessutom kommer inte flödeskostnader att debiteras under sommarmånaderna april – oktober.

 

2019-01-04

Förstärkning av valberedningen

Styrelsen har under hösten försökt hitta frivilliga som kan förstärka valberedningen genom att kontakta ett mindre antal medlemmar. Tyvärr har vi inte lyckats med det.

Styrelsen går därför ut med denna vädjan:

Frivilliga medlemmar sökes som kan hjälpa valberedningen!

Om du kan ställa upp eller har frågor, meddela/kontakta ordföranden på eMail, antingen info@vastrarudboda.se eller Per.Bjorndahl@telia.com .

 

2019-01-04

Motionsinbjudan

Motioner till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 28:e februari 2019. För mer information klicka här. Informationen distribueras också med post till samtliga medlemmar.

 

2019-01-04

Utfall värmedebitering 2018

En sammanställning av värmeförbrukning och kostnader under 2018 för samtliga fastigheter finns nu inlagda under Arkiv. För direktlänk klicka här.

  


 

Fler nyheter